Weryfikacje wniosków o płatność w ramach EFS
przez Hubert Majewski
Odsłony: 41

Uprzejmie informujemy, że z powodzeniem zakończyliśmy realizację umowy nr WA.263.38.2019.U z dn. 09.07.2019 r. na usługi polegające na weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty w oparciu o umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej
Kontrola krzyżowa
przez Hubert Majewski
Odsłony: 55

Z przyjemnością informujemy, że w grudniu br. podpisaliśmy umowę na realizację usługi polegającej na wykonaniu kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na kolejnych 12 kwartałów. 

Czytaj więcej
Audyt projektów PFRON
przez Hubert Majewski
Odsłony: 191

Do grona naszych Klientów coraz częściej dołączają podmioty, które realizują projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej