Doradztwo

Świadczymy usługi doradztwa z zakresu projektów unijnych i obowiązujących przepisów prawnych. Proponujemy wsparcie przy aplikowaniu o środki unijne, realizacji, monitorowaniu i rozliczaniu, objętych dofinansowaniem przedsięwzięć. Na Państwa zlecenie, w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy, wytyczne i dokumenty programowe, przygotujemy dokumentację niezbędną do prawidłowej realizacji projektów - począwszy od instrukcji i procedur przez komplet dokumentów (w tym formularze i umowy), dzięki którym możliwe będzie właściwe dokumentowanie przebiegu przedsięwzięcia.

Chętnie pomożemy Państwu w rozliczeniu kosztów, których kwalifikowalność jest dyskusyjna – świadczymy usługi w zakresie prowadzenia korespondencji i reprezentacji Klientów w konfliktach / sporach / postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest znaczenie, rozumienie i interpretacja przepisów kadrowych, finansowych, ustawy Prawo zamówień publicznych czy zasady konkurencyjności.