Zarządzanie projektami

Proponujemy wsparcie przy realizacji, monitorowaniu i rozliczaniu objętych dofinansowaniem przedsięwzięć. Procedury pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, dotacji krajowych czy celowych są skomplikowane i wymagają znacznego zaangażowania ze strony Beneficjentów i Grantobiorców. Uzyskanie rekomendacji do dofinansowania projektu nie kończy problemu i nie oznacza, że Beneficjent, bez względu na dalsze fazy realizacji, otrzyma środki. Należy jeszcze przebrnąć przez szczegółowe kontrole ze strony grantodawcy i procedury rozliczeń otrzymanego wsparcia.

Jako podmiot posiadający doświadczenie w audytowaniu i kontroli prawidłowości realizacji projektów unijnych oferujemy Państwu kompleksową pomoc we właściwym wykorzystaniu dotacji, na którą składa się między innymi zarządzanie realizowanymi projektami. Pomagamy naszym klientom realizować ambitne cele, zapewniamy indywidualne i skuteczne metody zapewniające konkurencyjność i rozwój. Zindywidualizowane narzędzia wdrażamy w celu jak najefektywniejszego zarządzania projektami.

Zakres usługi zarządzania projektami.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie:
  • wyboru personelu i podwykonawców projektu (w tym w zakresie przestrzegania procedur przetargowych);
  • określeniu kwalifikowalności wydatków;
  • analizy ryzyk związanych z realizacją;
  • monitoringu postępów realizacji projektu i sprawozdawczości;
  • przygotowania wniosków o płatność;
  • końcowego rozliczenia projektu.

Na Państwa życzenie, w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy, wytyczne i dokumenty programowe, przygotujemy pełną dokumentację realizowanych projektów - począwszy od instrukcji i procedur przez komplet dokumentów, dzięki którym możliwe będzie właściwe dokumentowanie przebiegu przedsięwzięcia.

Dzięki naszemu doświadczeniu i kwalifikacjom audytorskim, postaramy się w trakcie usługi przekazać Państwu zasady, które pozwolą przy każdym kolejnym przedsięwzięciu samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację.