eAsystent

FE IR

FUDA sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Automatyzacja procesów weryfikacyjnych w obszarze zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i audytu IT poprzez wytworzenie 3 eŚcieżek weryfikacyjnych.”

Celem projektu jest stworzenie prototypu aplikacji ścieżek weryfikacji podczas audytów trzech najczęściej weryfikowanych obszarów działalności organizacji: IT, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz zamówień publicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 499 089,53 zł
Wartość projektu:  721 083,83 zł

Więcej o eAsystencie

Z przyjemnością informujemy, że pracujemy nad uruchomieniem profesjonalnego portalu doradczego dla branży audytu i kontroli. Prace planujemy zakończyć w IV kwartale 2018 r. Zapraszamy wkrótce!

Czym jest eAsystent?

eAsystent jest innowacyjną metodą prowadzenia audytu wewnętrznego opartego o narzędzie online służące do weryfikacji zagadnień z obszaru IT, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz zamówień publicznych. Audyt jest prowadzony we własnym zakresie, bez potrzeby zlecania go na zewnątrz, a dodatkowo w sposób znacznie bardziej zautomatyzowany, sprawny i skuteczny.

Jak działa?

W bardzo prosty sposób. Użytkownik eAsystenta zostanie przeprowadzony krok po kroku przez cały proces weryfikacji, podczas którego inteligentny system, biorąc pod uwagę różne warianty, ukierunkuje i podpowie jaką ścieżkę weryfikacji wybrać, w oparciu o co i jak ocenić, a także jakie powinno stanowisko audytora w weryfikowanym zakresie. System wypracowanych i wdrożonych algorytmów, prowadzących użytkownika poprzez system pytań i podpowiedzi, pozwoli zautomatyzować weryfikację prawidłowości działań organizacji w obszarach IT, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych

Dla kogo?

eAsystent przeznaczony jest dla:

  • audytorów wewnętrznych
  • kontrolerów wewnętrznych (stanowiska ds. audytu, ds. kontroli wewnętrznej)
  • stanowiska odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą, zarówno w administracji publicznej jak i firmach
  • osób i podmiotów wykonujących audyty i kontrole zewnętrzne.
Jakie korzyści z korzystania?
  • eAsystenta prowadzą profesjonaliści, dzięki czemu audytor otrzymuje dostęp do aktualnej bazy danych wraz z najnowszymi interpretacjami i wskazówkami ekspertów z zakresu audytu IT, audytu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz audytu zamówień publicznych.
  • Pomimo zawiłości problematyki IT, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych eAsystent pozwala kontrolującym osobom, które pomimo że nie są wyspecjalizowane w danej dziedzinie, na przeprowadzenie kontroli na wystarczająco wysokim poziomie.