Doświadczenie
przez Hubert Majewski
Odsłony: 204

Z przyjemnością informujemy, że dzięki realizowanym zleceniom zdobyliśmy duże doświadczenie w projektach współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój (PO WER). Od 5 lat prowadzimy kontrolę tych projektów na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zrealizowaliśmy 58 kontroli oraz 35 wizyt monitoringowych, 83 projektów PO WER na łączną kwotę niemal miliarda złotych.

Czytaj więcej
Wnioski o płatność PO IR
przez Hubert Majewski
Odsłony: 145

Od 10.2017 r. uczestniczymy w realizacji dużego kontraktu, który polega na weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności. Projekty podlegające weryfikacji (weryfikacja wniosków o płatność) finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR).

Czytaj więcej
Kolejne zlecenie
przez Hubert Majewski
Odsłony: 850

Z dumą informujemy o udzieleniu przez Centrum Projektów Europejskich naszej firmie zamówienia na realizację prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty w oparciu o umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 PO WER.

Czytaj więcej