ReferencjeDyrektor Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

5078 przeprowadzonych ankiet
5747 ankiet do analizy

FUDA należycie wywiązała się z wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Na szczególne podkreślenie zasługuje uzyskana w badaniu wysoka zwrotność ankiet (śr. 64,82%), terminowość realizacji zadań oraz bardzo dobra współpraca z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji zamówienia. Usługa została wykonana rzetelnie, w związku z powyższym możemy polecić firmę FUDA jako realizatora badań ewaluacyjnych.Prezes Zarządu LECHAA CONSULTING Spółka z o.o.

 

Firma FUDA wywiązała się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo, dopełniając wszelkich obowiązków zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz wymaganiami Beneficjenta.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy FUDA. Jej profesjonalizm, elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb i oczekiwań Beneficjenta pozwala nam zarekomendować firmę jako dobrego Partnera Biznesowegop.o. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich

2653 kontrole krzyżowe horyzontalne
1302 kontrole krzyżowe międzyokresowe

Powyższe zamówienie zostało zrealizowane należycie i zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Efektywna współpraca, bardzo dobry kontakt oraz zaangażowanie pracowników firmy FUDA powoduje, że rekomendujemy firmę, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.Zastępca Dyrektora, Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin

ewaluacja ex-ante
ewaluacja mid-term
ewaluacja ex-post

Firma FUDA wykonała usługę terminowo, solidnie i rzetelnie, dlatego też pozytywnie rekomenduję współpracę z Firmą w zakresie organizacji tego typu usług.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON”        

                                                                                                                                                                           audyt projektu

Wykonawca świadczył usługę zgodnie z umową. Zamawiający potwierdza, iż nie ma zastrzeżeń, stwierdzając, że usługa wykonana została prawidłowo, zgodnie z zawartą umową i oczekiwaniami Zamawiającego.

 

 

Fundacja Fuga Mundi

                                                                                                                                                            audyt 3 projektów

Zamawiający potwierdził realizację umowy zgodnie z zamówieniem.

 

Wiceprezes Zarządu Fundacji Heros

audyt 3 projektów

Wykonawca świadczył usługę zgodnie z umową. Zamawiający potwierdza, iż nie ma zastrzeżeń, stwierdzając, że usługa wykonana została prawidłowo, zgodnie z zawartą umową i oczekiwaniami Zamawiającego.

 

Kierownik Zespołu Informatyki i Łączności Urzędu Miasta Zamość

usługi doradcze w obszarze zarządzania projektem

Zamawiający potwierdza, iż nie ma zastrzeżeń, stwierdzając, że usługa została wykonana prawidłowo, zgodnie z zawartą umową i oczekiwaniami.

 

Miasto Radzyń Podlaski

usługi doradcze w obszarze zarządzania projektem

Zamawiający potwierdził realizację umowy zgodnie z zamówieniem.

 

Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe „ Frako-Term” Sp. z o.o.

audyt projektu

Zleceniobiorca przekazał przedmiot umowy, tj. sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, a Zleceniodawca przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i oczekiwaniami.

 

Prezes Zarządu Biura Projektów Kolejowych S.A.

usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków unijnych

Zamawiający potwierdza, iż nie ma zastrzeżeń, stwierdzając, że usługa została wykonana prawidłowo, zgodnie z zawartą umową i oczekiwaniami.

 

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego Prokuratury Okręgowej w Lublinie

usługi doradcze w obszarze zarządzania projektem

Zamawiający potwierdza, iż nie ma zastrzeżeń, stwierdzając, że usługa została wykonana prawidłowo, zgodnie z zawarta umową i oczekiwaniami.