ReferencjeDyrektor Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

5078 przeprowadzonych ankiet
5747 ankiet do analizy

FUDA należycie wywiązała się z wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Na szczególne podkreślenie zasługuje uzyskana w badaniu wysoka zwrotność ankiet (śr. 64,82%), terminowość realizacji zadań oraz bardzo dobra współpraca z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji zamówienia. Usługa została wykonana rzetelnie, w związku z powyższym możemy polecić firmę FUDA jako realizatora badań ewaluacyjnych.Prezes Zarządu LECHAA CONSULTING Spółka z o.o.

 

Firma FUDA wywiązała się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo, dopełniając wszelkich obowiązków zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz wymaganiami Beneficjenta.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy FUDA. Jej profesjonalizm, elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb i oczekiwań Beneficjenta pozwala nam zarekomendować firmę jako dobrego Partnera Biznesowegop.o. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich

2653 kontrole krzyżowe horyzontalne
1302 kontrole krzyżowe międzyokresowe

Powyższe zamówienie zostało zrealizowane należycie i zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Efektywna współpraca, bardzo dobry kontakt oraz zaangażowanie pracowników firmy FUDA powoduje, że rekomendujemy firmę, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.Zastępca Dyrektora, Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin

ewaluacja ex-ante
ewaluacja mid-term
ewaluacja ex-post

Firma FUDA wykonała usługę terminowo, solidnie i rzetelnie, dlatego też pozytywnie rekomenduję współpracę z Firmą w zakresie organizacji tego typu usług.