Kolejne zlecenie

przez Hubert Majewski
Odsłony: 449

Z dumą informujemy o udzieleniu przez Centrum Projektów Europejskich naszej firmie zamówienia na realizację prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty w oparciu o umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 PO WER.

Realizacja zamówienia będzie dla naszych ekspertów kontynuacją prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność beneficjentów projektów w ramach Działania 4.3 PO WER, ponieważ dotychczas prowadzili takie weryfikacje na zlecenie firmy IDIPSUM Sp. z o.o., która poprzednio realizowała tego typu zamówienia dla Centrum Projektów Europejskich.

Zamówienie będzie kolejnym rodzajem analiz prowadzonych przez naszych ekspertów na zlecenie Instytucji Pośredniczących programów operacyjnych funduszy unijnych. Nasi eksperci bowiem z powodzeniem prowadzą również weryfikację dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działań 1.2, 1.3, 4.1, 4.3, 4.4 POIR.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji kolejnych kontroli stale się rozwijamy, aby zapewnić wszystkim naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.